מכון התקנים הישראלי יוזם יום עיון בנושא תקן לניהול סביבתי

תאריך: 11/02/2009
מכון התקנים הישראלי יוזם יום עיון בנושא מהות התקן לניהול סביבתי: ת"י 14001. יום העיון יתקיים בתאריך 23.2.09, בשעה 9:00 , במכון התקנים הישראלי, חיים לבנון 42 תל-אביב.

ד"ר צבי קורץ, המתמחה בתחומי איכות הסביבה, בטיחות ושיווק, יתמקד במהלך יום העיון בהכרת התקן ושילובו עם מערכות ניהול אחרות.

יום העיון מיועד למנהלי ארגונים, מנהלי מערכות ניהול סביבתי, נאמני איכות הסביבה, עורכי המבדקים לאיכות הסביבה, מנהלי איכות, גופי אכיפת הגנת הסביבה ולקהל הרחב.

ארגונים רבים מעוניינים להשיג ולהציג ביצועים סביבתיים נאותים על ידי בקרת ההשפעה של פעילותיהם, מוצריהם או שירותיהם על הסביבה. התקן הבין – לאומי, ת"י 14001 ISO, מיועד לספק לארגונים את הרכיבים למערכת ניהול סביבתי אפקטיבית. התקן מפרט דרישות שיאפשרו לארגונים לפתח וליישם מדיניות ומטרות שיביאו בחשבון את דרישות החוק, וכן מידע לגבי היבטים סביבתיים משמעותיים. תקן זה ישים בכל סוג וגודל של ארגון.

לדף הקורס באתר