תקן ISO 9001 מהדורת 2008

תאריך: 12/01/2009

תקן ISO 9001:2008 במהדורתו החדשה נכנס לתוקף ב 14.11.08 (המהדורה האנגלית), ובמהלך מרץ 2009 במהדורה העברית. התקן אינו שונה צורה מהותית במבנה או בתכנים מת"י 9001:2000 ISO וכולל בעיקר הבהרות, שינויי ניסוח, האחדת מונחים, עדכון הפניות לתקנים ודוגמאות לדרישות כפי שהוגדרו במהדורת ת"י 9001:2000 ISO.

נקבע שתקופת המעבר לשדרוג תעמוד על שנתיים (עד נובמבר 2010).
לא תתאפשר התעדה של ארגונים חדשים לפי דרישות ת"י 9001:2000 החל מ מדצמבר 2009.

לאור העובדה שאין דרישות חדשות משמעותיות בתקן מחד, ובהתחשב במשבר הכלכלי שעובר עלינו מאידך, החליט מכון התקנים לבצע את השדרוג במהלך מבדקי המעקב (פיקוח) הרגילים, ללא תוספת תשלום או זמן מבדק. אנו מצפים שלקוחות מכון התקנים יעברו את השדרוג ללא קשיים מיוחדים.

דוגמאות לשינויים בתקן 9001:2008 ISO (שאינן דרישות חדשות):

 • סעיף 4.1: נוספה הגדרה למיקור חוץ, וכן ניתן הסבר לסוג ולאופני הבקרה האפשריים
 • סעיף 5.5.2: נציג ההנהלה צריך להיות: "חבר בהנהלת הארגון" במקום "חבר הנהלה", כפי שמוגדר במהדורה הנוכחית
 • סעיף 6.4: ניתנות דוגמאות לסביבת עבודה
 • סעיף 8.2.1: צויינו דוגמאות לשיטות באמצעותן ניתן לנטר את שביעות רצון הלקוח


הנחיות מדויקות לגבי שיטת השדרוג ימסרו עם הוצאת המהדורה העברית, וכן ע"י האודיטורים (המהנדסים המטפלים), החל מ- 1.3.09.


שאלות ותשובות

 

 • מדוע נדרש עדכון של התקן ?

  כל תקן, שיוצא ע"י ארגון התקינה העולמי (ISO), נדרש לעבור בדיקה לרלוונטיות או צורך בשינוי אחת לתקופה (בד"כ 5-7 שנים). במסגרת הבדיקה נבחנים גם הערות שהצטברו מגורמים שונים במהלך התקופה, מתוקנות טעויות וסתירות בתקן, ומתבצע עדכון להפניות לתקנים אחרים.


 • מתי יתבצע השדרוג לפי 9001:2008 ? עד מתי יש לי זמן ?

  במהלך מבדקי המעקב (עדיף כמה שיותר מוקדם החל ממרץ 2009), ע"י האודיטור (המהנדס המטפל), נקבעה תקופת מעבר של שנתיים למהלך השדרוג שאחריו תעודות לפי 9001:2000 לא תהיינה יותר בתוקף יותר.  לא ניתן לבצע שדרוג לתקן החדש ללא ביצוע מבדק מעקב (פיקוח) רגיל בארגון.


 • האם ישנן דרישות חדשות בתקן ?
  לא, התקן מגדיר בפירוש שהוא אינו כולל דרישות חדשות.


 • האם המכון יגבה תשלום נוסף בגין בחינת הערכות הארגון לשדרוג ?
  לא, מכון התקנים החליט שלא לחייב לקוחות בתשלום או בזמן מבדק נוסף במהלך השדרוג.


 • יש לי שאלות – למי עלי לפנות ?

 

 • לאודיטור (מהנדס מטפל) שלך
 • לראש מנהלת לקוחות, מר אביטל ויינברג באמצעות הדוא"ל avital_w@sii.org.il
 • לראש מנהלת אישור מערכות מר יעקב ירושניסקי jacob_y@sii.org.il

 

 • אנחנו ארגון קטן ואין לנו את המשאבים לנהל את האיכות באמצעות נציג הנהלה כנדרש

  הארגון יכול למנות עובד אחר (פנימי או חיצוני) שינהל את האיכות, אולם נציג ההנהלה חייב להיות אחד ממנהלי הארגון, בכדי לשמר את האחריות לאיכות בידי ההנהלה.

 

 • האם ניתן לרכוש את התקן ?

  כן, ניתן לרכוש הן את התקן באנגלית, והן את זה בעברית (מתוכנן לצאת במהלך 3.09), בספריית מכון התקנים 03-6465191/2, ובאתר מכון התקנים . http://www.sii.org.il/487-he/SII.aspx