מכון התקנים הישראלי קורא לציבור הרחב להציע נושאים לשינוי בתקן 5281 "בניינים ירוקים"

תאריך: 05/01/2009
מכון התקנים הישראלי קורא לציבור הרחב להציע נושאים לשינוי בתקן 5281 "בניינים ירוקים"
הוועדה המרכזית לתקני איכות הסביבה של מכון התקנים הישראלי אישרה עריכת רוויזיה לתקן ת"י 5281 – בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה ("בניינים ירוקים"). משמעות החלטה זו היא כי התקן נפתח מחדש וניתן לבצע בו שינויים.

תקן 5281 פורסם בשנת 2005 וחל על בניינים המיועדים למגורים ולמשרדים. תקן זה הביא להגברת המודעות שיש להשפעות הסביבתיות של תהליך הבניה ושימוש במבנים על הסביבה.

הצורך לבצע שינויים בתקן נובע מההתפתחויות העולמיות והארציות בכל הנוגע למודעות לאיכות הסביבה והניסיון הרב שנצבר אצל המתכננים והבודקים בשטח.

לאור ההתעניינויות והפניות הרבות שהתקבלו, אחד מהשינויים העומדים על הפרק הוא הרחבת חלות התקן והוספת תקנים ייחודיים למעגל הבניה הירוקה גם לבניינים שייעודם: בנייני חינוך, בתי מלון, בנייני מסחר וכו...

דורון טמיר, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "נושא איכות הסביבה ממשיך להיות חלק בשיח הציבורי שלנו. לרבים בציבור הישראלי המתעניינים בנושא זה אנו מציעים ליטול חלק בהליך התקינה ולהציע הצעות להפחתת הפגיעה בסביבה".

"הליך זה, בו נעשים שינויים בתקן, ממחיש עד כמה התקן הוא מסמך מתפתח ועד כמה אנו עמלים בהתאמתו והנגשתו לציבור הרחב ולתקינה הבינלאומית" הוסיף טמיר.

ניתן לעיין בתקן 5281 המקורי בספרית מכון התקנים או לרכוש אותו דרך אתר האינטרנט של המכון בדף http://www.sii.org.il/487-he/SII.aspx

המעוניינים להציע נושאים לשינוי בתקן יוכלו לפנות לעדה רויטגור, ממונה בכירה על פרויקטים, במכון התקנים הישראלי, בכתובת מייל: roitgur@sii.org.il.

את ההצעות לשינוי יש להגיש לא יאוחר מ 1 במרץ 2009.

עד כה קיבלו שלושה בניינים את התו הירוק לבניינים: בנק לאומי- סניף עסקים ברחוב החשמונאים, מרכז מבקרים רמת הנדיב ובית לאומי ברחוב יהודה הלוי, ת"א. למעלה מ – 10 בניינים נמצאים בתהליכי בדיקות ואישור ל"תו ירוק".