מכון התקנים הישראלי מעודד את המעבר לאנרגיה חליפית בישראל:
פורסמה טיוטת התקן הישראלי למערכות להספקת גז טבעי

תאריך: 19/11/2008
מכון התקנים הישראלי פרסם את טיוטת התקן הישראלי למערכות להספקת גז טבעי לביקורת הציבור (הצעת תקן לת"י 5664 חלק 4). תקן זה יאפשר את גיוון מקורות האנרגיה בארץ ואת המשך יישומו של הפרויקט הלאומי להולכה וחלוקה של גז טבעי לתעשייה, ובעתיד גם לצרכנים הפרטיים.

טיוטת התקן הישראלי למערכת הספקת גז טבעי מאמצת, בעזרתם של מומחים בינלאומיים וישראלים, את התקן האמריקני ANSI/NFPA 54 בשינויים ובתוספות שנלקחו ממסמכים בריטיים, במטרה להשיג רמת בטיחות גבוהה יותר בהתאמה לחוקי מדינת ישראל.

הכנת תקן זה מהווה נדבך חשוב בפרויקט הלאומי להולכה ולחלוקה של גז טבעי, המעודד את המעבר לאנרגיה חליפית בישראל. תקן זה בא כהמשך ישיר לתקנים הישראליים למערכת הולכת גז טבעי ת"י 5664 חלקים 1 ו-2 המכסים את "מערכת ההולכה" - מערכת המוליכה את הגז בקווים ראשוניים ובלחץ גבוה, לתחנת הכוח של חברת החשמל, ולתקן הישראלי למערכת חלוקת גז טבעי ת"י 5664 חלק 3 המכסה את "מערכת חלוקת גז"- מערכת הפועלת בלחצים נמוכים יותר וכוללת את כל הקווים המוליכים את הגז למפעלי התעשייה ולצרכנים בינוניים וקטנים.

בעוד שהתקנים הקודמים כיסו את חלק המערכת עד לחצרי הצרכנים, תקן זה קובע את הדרישות למערכת הספקת הגז עד למכשיר צורך הגז, ומאפשר התקנה בטוחה של מערכת גז טבעי במגורים, מסחר, תעשיה וחקלאות.

דורון טמיר, מנכ"ל מכון התקנים: "היתרונות של המעבר לשימוש בגז טבעי הינם גדולים. ראשית, השימוש בגז טבעי יפחית בלמעלה מ- 50% את פליטת המזהמים מתחנות הכוח ליצור החשמל, כדוגמת תחנת הכוח רידינג, ויעמיד את ישראל בין המדינות המפותחות הפועלות להקטנת אפקט החממה. שנית, מפעלים בינוניים יוכלו להפיק את החשמל בעצמם באמצעות הגז הטבעי, כדוגמת מפעלי נייר חדרה, מה שיביא לגיוונם של מקורות האנרגיה".

"גם משרד התשתיות הלאומיות מכיר בחשיבות התקינה הלאומית ורואה בקשר ההדוק בין החקיקה והתקינה את הדרך הנכונה להובלת פרויקטים לאומיים" הוסיף טמיר.

בשל חשיבות הפרויקט גובשה טיוטת התקן בזמן שיא של שלושה חודשי עבודה, בעוד שהזמן הממוצע להכנת תקן בעולם אורך כשלוש שנים. כל זאת, תודות לעבודה האינטנסיבית של העוסקים במלאכת התקינה: מומחים מהארץ ומחו"ל וצוות מכון התקנים.

במהלך החודשיים הקרובים ניתן למצוא את טיוטת התקן באתר האינטרנט של מכון התקנים בכתובת: http://www.sii.org.il הציבור מוזמן להעיר את הערותיו.


לפרטים נוספים:
ורד אורן, דוברת מכון התקנים / חן מחלב בטלפון מספר: 03-6465116