דואגים לאיכות הסביבה:
מכון התקנים הישראלי החמיר את הדרישות העוסקות באבקות ניקוי של מדיחי כלים

תאריך: 04/11/2008
מכון התקנים הישראלי החמיר את הדרישות העוסקות באבקות הניקוי של מדיחי כלים, והפחית את כמותם של רכיבים כימיים שונים, הגורמים לפגיעה באיכות הסביבה ומצויים באבקות אלו. הפחתת הרכיבים הכימיים השונים נעשתה בכדי לשמור על איכות הסביבה ולסייע בתרומה לחקלאות. התקן הישראלי (ת"י 1417) העוסק באבקות ניקוי של מדיחי כלים הפך לתקן רשמי, כלומר: מעתה ואילך מוצר זה יהיה בפיקוח, אין לשווק או לייצר מוצר זה שלא על פי התקן.

עדכון התקן, שקודם ע"י המשרד להגנת הסביבה, הינו חלק מפעילות המשרד להפחתת כמות המלחים הנתרמת לשפכים עירוניים.

בני בראון, ראש ענף כימיה, מכון התקנים הישראלי: "שינוי התקן והפיכתו לרשמי בא בעקבות ההבנה כי, חומרים כימיים מסוימים המצויים באבקות כביסה ובאבקות למדיחי כלים מגיעים למי הקולחין, המיועדים לחקלאות, גורמים לפגיעה בגידולים חקלאיים מסוימים ובאיכות הסביבה".

לפני כעשור נעשה מחקר במשרדי החקלאות ואיכות הסביבה שבעקבותיו הגיעו למסקנה כי גידולים שונים אינם מתפתחים כראוי. בבדיקה התגלה כי קיימת נוכחות גבוהה של רכיבים כמו: נתרן, כלור ובור המזיקים לגידולים חקלאיים. נמצא כי החומרים הללו מגיעים דרך אבקות הכביסה אל מי הקולחין, העוברים טיהור, ומשמשים כמי השקיה לחקלאות. לאחר ההבנה כי החומרים הללו, המצויים בכמויות גדולות באבקות הכביסה, עלולים לגרום לפגיעה בגידולים מסוימים, הוגבלה כמותם ע"י כתיבת תקן מתאים. אולם, בתקופה האחרונה הבעיה חזרה על עצמה ובדיקה נוספת העלתה כי הפעם הבעיה היא באבקות למדיחי הכלים. לכן, שונו גם הדרישות העוסקות באבקות הניקוי למדיחי הכלים.

בראון מציין כי, בישראל כמות הכביסות והדחות הכלים לאדם הינן גבוהות ומשום כך הבעייתיות של הרכב האבקות עלתה על הפרק. "בעקבות הדרישות המיוחדות בארץ ישנן אבקות כביסה ואבקות למדיח המיוצרות במיוחד לישראל, וזו אחת הסיבות לכך שהתקן נכתב בארץ ולא אומץ תקן מהעולם, כפי שלעיתים נוהגים בתקנים אחרים" הוסיף בראון.