כמה זמן דולק נר נשמה? מומחי מכון התקנים בדקו זאת בשבילכם

תאריך: 05/10/2008


ביהדות נוהגים להדליק נר נשמה ביום הזיכרון של הנפטר. מנהג נפוץ הוא להדליק נר נשמה גם ביום הכיפורים, בו נאמרת תפילת יזכור. בדרך כלל מדליקים נר שזמן בערתו ארוך מיממה ובפי כל "נר נשמה".

מומחי מכון התקנים בדקו עבורכם האם נרות הנשמה שאנו קונים במרכולים אכן עומדים בהבטחות היצרן ודולקים לפי הזמן המוצהר על האריזה. יש לציין כי, התקן הישראלי (ת"י 207), שאינו רשמי, קובע כי על הנר לדלוק 26 שעות.

הבדיקה בוצעה בנרות נשמה שנקנו ע"י אנשי מכון התקנים. הבדיקה בוצעה בנרות של שלושה יצרנים שונים, כאשר נלקח מדגם של חמישה נרות מכל סוג.

מן הממצאים עולה כי הנרות שיוצרו ע"י "מוצרים כימיים בע"מ", 50% מהנרות לא עמדו בהצהרת היצרן הרשומה על אריזת הנר, שקבעה כי הנר דולק 24 שעות. (הנר שזמן בערתו הקצר ביותר דלק במשך 22 שעות ו 30 דקות).

בנרות שיוצרו ע"י "מנורה עולם הנרות בע"מ", 20% מהנרות לא עמדו בהצהרת היצרן הרשומה על אריזת הנר, שקבעה כי הנר דולק 24 שעות (הנר שזמן בערתו הקצר ביותר דלק במשך 23 שעות) .

בנרות שיוצרו ע"י "נר ציון", 40% מהנרות לא עמדו בהצהרת היצרן הרשומה על אריזת הנר, שקבעה כי הנר דולק כ- 26 שעות (הנר שזמן בערתו הקצר ביותר דלק במשך 23 שעות ו 45 דקות).

 

לפרטים נוספים: ורד אורן דוברת מכון התקנים הישראלי / חן מחלב 03-6465116