מפגש תעשיות ביטחון, תעופה וחלל התקיים במכון התקנים

תאריך: 30/07/2008
המפגש נערך ביוזמת מכון התקנים הישראלי ובשיתוף מגזר תעשיות ביטחוניות, תעופה וחלל באיגוד הישראלי לאיכות והשתתפו בו מעל ל – 30 נציגי חברות מהתחום הזה. במפגש התארח מר אליין בונרד המשמש כמנהל European Aerospace Quality Group.
את באי המפגש ברך מנכ"ל מכון התקנים הישראלי, מר דורון טמיר, אשר ציין שהתמורות החלות בסביבה העסקית של התעופה והחלל מציבות אתגרים ודרישות חמורות בפני כל השותפים לשרשרת הערך בתחום זה, הן הקבלנים הראשיים והן כל קבלני המשנה. מכון התקנים חרט על דגלו את הטיפוח של האיכות ומצוינות בכל מגזרי המשק, מעבר לתקינה והתעדת הארגונים לתקנים השונים, ולכן נרתם גם כדי לסייע לארגונים העוסקים בתחום התעופה להיערך כיאות להתעדות הנדרשות על ידי הקבלנים הראשיים (ובעיקר AS9100, לגביו מכון התקנים הוא המתעיד היחיד במדינת ישראל) והן בתהליכי שיפור התהליכים המובילים למצוינות תפעולית והישגים עסקיים של ארגונים אלו.
לאחר מכן, הציג מר שלמה ליכטנשטיין, יו"ר מגזר תעשיות ביטחוניות, תעופה וחלל באי"א, את התמורות והמגמות בסביבה העסקית של ארגונים העוסקים בתחום. הסביבה העסקית בתחום, היא בבואה של המצב הביטחוני השורר בעולם ושל התפתחות הכלכלה הגלובלית, ולכן ניתן למצוא בה תקופות של שפל ( 1990 – 1994), תקופה של צמיחה (1995-2000), תקופה של סטגנציה ושמירה על הקיים (2001-2004), ושוב מעבר לצמיחה.
כדי לשרוד את התקופות הקשות, אמצה תעשיית התעופה פתרונות שונים, כגון: צמצום בכ"א, גיוון בסל המוצרים, רכישות ואיחודים, ובעיקר השקעה מסיבית בתכניות שיפור תהליכים, העלאת הפריון, שיפור האיכות, צמצום בסיס הספקים תוך הרחבת היקפי הפעילות של קבלני משנה מובחרים. בשל התלות הגבוהה של הקבלנים הראשיים באיכות תפוקותיהם של קבלני המשנה, גוברות הדרישות מקבלני המשנה לאיכות ללא פשרות, עמידה מדויקת במועדי אספקה, גמישות והתייעלות תהליכית. דרישות אלו מציבות אתגרים חדשים בפני קבלני המשנה ודורשות מהם התארגנות בהתאם.
מר אליין בונרד הציג בפני המשתתפים את ההתארגנות הבינלאומית הכוללת של החברות המובילות בתחום האירוספייס בעולם (IAQG) להגדרה אחידה של דרישות בשרשרת ההספקה, התקינה המשותפת – סדרת AS9100 , וההתארגנות המשותפת להבטחת התעדה מבוקרת (ICOP). אליין הציג את הארגון האירופאי (EAQG), בו חברים גם התע"א ורפאל מישראל, ויחסי גומלין בינו לבין IAQG ו – ASD (שהוא ארגון המאחד את כל תעשיית האירוספייס האירופית). חברי EAQG החליטו על הפעלת תכנית Aerospace Performance Improvement , בה שותף גם מכון התקנים הישראלי, שמטרתה להביא לשיפור ביצועים של כל השותפים בשרשרת ההספקה בתחום האירוספייס, כדי להביא למצוינות תפעולית ובאמצעותה להישגים עסקיים של כל החוליות בשרשרת זאת.
מר יעקב חכם, ר' מינהל איכות בתע"א, המשמש גם כמרכז תכנית API בישראל, הציג את ההתארגנות של שלשת הקבלנים הראשיים בישראל: תע"א, רפאל ואלביט, כדי להנחות ולבקר את ההתארגנות של מכון התקנים (כשותף בתכנית API) למימוש תכניות הדרכה וסיוע אשר יובילו את כל בסיס הספקים בארץ לשיפור תהליכים, והשגת מצוינות תפעולית על בסיס עקרונות AS9100 , אשר יאפשרו לכולם התמודדות מוצלחת בשוק בגלובלי.
המשתתפים נחשפו גם לתכנית הדרכה מקיפה אשר הוכנה ע"י מכון התקנים ע"פ עקרונות תכנית API, וע"פ הקווים המנחים שהוגדרו במשותף בין מת"י לבין הקב"ר לעיל.
מטרת ההדרכות במסלול:
•    הקניית ידע ומיומנויות ניהול לשיפור יעדי איכות והשגת יעדים עסקיים.
•    הכרת שלבי מימוש המוצר, כפי שבאים לביטוי בדרישות התקנים ובדרישות הקבלנים הראשיים
•    מתן כלים אופרטיביים ליישום תהליכי מימוש המוצר.
לקבלת פרטים מפורטים על התכנית ולהרשמה לקורסים יש לפנות למרכז הדרכה של מכון התקנים בטלפון 03-6465072.