מכון התקנים: החמרה בתקן לכיסאות גבוהים לילדים

תאריך: 03/06/2008
בין התוספות לתקן הישן: בדיקת רעילות החומר ; הגדרת קבוצת גיל לשימוש והגנות צדדיות למניעת חבלות ביושב
מכון התקנים הישראלי מחמיר את הדרישות לתקינות כסאות גבוהים לילדים (כסאות אוכל) ומפרסם בימים אלה הצעה לרוויזיה להחלתו של תקן חדש ומחמיר יותר. התקן החדש, הנקרא: "תקן כיסאות גבוהים לילדים" (ת"י( 4988 - מתבסס על תקן אירופאי חדש משנת 2006EN ׁ (14988 כאשר התקן הישן הווה למעשה אימוץ של התקן הבינלאומי ISO 9221 משנת 1992.

השינויים העיקריים שהוכנסו בתקן החדש לכיסאות גבוהים הנם משמעותיים ומחמירים יותר. בתקן החדש ניתן למצוא סעיפים חדשים רבים, אשר בתקן הישן לא הוזכרו כלל, כגון: הגדרת קבוצת הגיל הרלוונטית למוצר הכוללת ילדים מגיל חצי שנה עד שלוש; דרישה כי למושב הכיסא יהיו הגנות צידיות בגובה של 140 מ"מ לפחות מגובה מושב הכסא, כאשר במסגרת בדיקת התקינות תיבדק מידת הגנתן מפני מכות צדדיות. כמו כן, התקן החדש מגדיר גובה מינימאלי למשענת הגב של הכיסא.

מלבד הדרישות החדשות שקובע התקן החדש, סעיפיו מחמירים יותר ומתייחסים לנושאים שבתקן הישן זכו להתייחסות שטחית יותר: הוכנסה דרישה לבדיקת רעילות של חומרי הכסא הנגישים וכן הוגדרו שיטה וציוד מיוחדים לבדיקת חלקים קטנים ופריקים העלולים להווה גורם סיכון לבליעה על ידי הילד ; הוגדרו באופן מפורש מהם הקטרים והמידות העלולים לגרום ללכידה וצביטה ופורטה שיטת בדיקה מתאימה. בדיקות היציבות מערכת קיפול הכסא הוחמרו. כמו כן, התקן החדש מתיר שימוש בזוג גלגלים ברגלי הכסא, בעוד שהתקן הישן אסר זאת. בנוסף, ההנחיה, כי אין להשאיר את הילד על הכסא ללא השגחה - שעל פי התקן הישן הייתה חלק מהטקסט שהופיע בסימון שופרה - בתקן החדש נוסף לטקסט הכתוב גם איור בולט בצבע אדום.