מכון התקנים מקיים סדרת קורסים תקדימיים למנהלים בתחום תעשיות הביטחון והתעופה

תאריך: 18/03/2008

הקורס נערך כחלק מהסכם לשיתוף פעולה הדרכתי שחתם המכון עם האיגוד האירופי של תעשיות הביטחון, התעופה והחלל (ASD) * מכון התקנים מצטרף ל- 30 חברות אירופיות נוספות הפועלות לשיפור ביצועים בתעשייה זו


מכון התקנים הישראלי פותח לראשונה מסלול ייחודי לקורסים מקצועיים, המיועד למנהלים במגזרי התעשייה העוסקים בתחום התעופה (כגון: מנהלי תפעול, איכות, רכש ועוד). המסלול הלימודי, הנקרא "המסלול למצוינות תפעולית בתעשיות ביטחון, תעופה וחלל" - מהווה את השלב הראשון במסגרת שיתוף הפעולה שנחתם לפני מספר חודשים בין המכון ובין האיגוד האירופי של תעשיות הביטחון, תעופה וחלל: ASD-EAQG. המסלול נכלל במסגרת תכנית ההדרכה API (Aerospace Performance Improvement ).

המסלול הלימודי מציע מגוון של ארבעה קורסים לבחירה: קורס תהליך תכן ופיתוח, קורס תהליך רכש מתקדם, קורס תהליכי מימוש / ייצור מוצר וכן קורס משולב - המכיל את תכני שלושת הקורסים האחרים. הקורסים מועברים על ידי מיטב המרצים בתחום שהנם גם בעלי ניסיון מקצועי עשיר. הקורסים הראשונים יפתחו מאמצע החודש הבא (אפריל). במסגרת הקורסים ירכוש הלומד ידע ומיומנויות ניהול לשיפור והשגת יעדים עסקיים, הכרה לעומק של דרישות התקנים והקבלנים הראשיים, כלים אופרטיביים ליישום תהליכי מימוש המוצר והשגת מצוינות תפעולית אל מול קבלנים ראשיים וספקים.

לפי המצב השורר כיום, החברות המובילות בעולם בתחום תעשיות הביטחון, התעופה והחלל - מציבות בפני קבלני המשנה שלהן דרישות גבוהות יותר מאשר בשנים עברו בכל הקשור לעמידה בלוחות זמנים, איכות המוצר והקטנת העליות. מכאן, האתגרים המקצועיים המוצבים בפניהן גם הם מורכבים יותר ומצריכים הכשרה מתאימה.

ההסכם שנחתם בין מכון התקנים ובין האיגוד האירופי EAQG, באוקטובר 2007, מאפשר למכון לספק מגוון רחב של שירותים ותכניות הדרכה אשר יסייעו לחברות בתחומים האמורים לשפר את כישוריהן התפעוליים, התפוקה, האיכות וכן את רמת התחרותיות בין החברות בשוק. בחתימתו על ההסכם מצטרף המכון ל- 30 חברות אירופיות נוספות הפועלות לשיפור ביצועים בתעשייה זו.

לפרטים נוספים אודות הקורסים ותנאי הרישום, ניתן למצוא באתר האינטרנט של מכון התקנים: www.sii.org.il. להרשמה ניתן לפנות למרכז ההדרכה של במכון בדוא"ל: Dalit_sh@sii.org.il או בטלפונים: 6465085 – 03 / 465091 – 03 .
לפרטים:
ורד אורן, דוברת / טל הכהן 6465116 – 03
pr@sii.org.il / 3396441 – 052 pubrel@sii.org.il