עצות מומחי מכון התקנים לפורים בטוח

תאריך: 11/03/2008

כדי למנוע פציעות, כוויות ותאונות המתרחשות בשל שימוש לא זהיר באביזרי החג, כגון תחפושות מסוכנות וכדומה, מומחי מכון התקנים מזכירים לציבור ההורים לבדוק את המוצרים הנרכשים לקראת פורים ולהשגיח על אופן השימוש בהם.

על ידי שימוש נכון, זהיר ומבוקר ניתן למנוע אסון.

תחפושות ואביזרים נלווים נבדקים על פי תקן ישראלי 562.

  • אסורים לשימוש צעצועים דמויי כל נשק, פיקות, קפצונים, נפצים ועוד
  • יש להפעיל את קפצוני הנייר או את הפיקות לסוגיהם באמצעות אקדח צעצוע במיועד לכך בלבד ולא באמצעות אבנים או בדרכים אחרות.
  • בעת רכישת אקדח פיקות, יש לוודא כי על הקנה מותקן פקק בטיחות אדום. וכן יש לוודא כי יש לוודא שמופיע שם היצרן, היבואן והוראות סימון בעברית.
  • אין לשמור פיקות וקפצונים בכיס מחשש להתפוצצות.
  • אין לירות פיקות ודומיהן בקרבת האוזניים והעיניים - דבר העלו