מכרז פומבי מס' ר/ 08 לשירותי אחסון משטחים המכילים חומרי קרקע לבדיקות מעבדה, באיזור מישור החוף

תאריך פרסום המכרז 08.08.2019
מועד אחרון להגשת שאלות 15.08.2019 שעה 12.00
מועד אחרון להגשת המכרז 04.09.2019 שעה 12.00