מכרז ר/ 03/19 לרכישת מכשיר לביצוע בדיקות התאמה לתקן 20 ''סיכונים פוטו ביולוגיים'' -סיכוני אור כחול

תאריך פרסום המכרז 27.06.2019
מועד אחרון להגשת שאלות 08.07.2019 שעה 12.00
מועד אחרון להגשת המכרז 07.08.2019 שעה 12.00