התממשקות למערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה

תאריך: 28/04/2019