מכרז ר/02/19 מתקן לתפעול דלתות

מספר המכרז :  ר/02/19

תאריך פרסום : 04.03.2019
סיור מציעים : 12.03.2019 בשעה 10.00 במכון התקנים רחוב חיים לבנון 42 תל אביב - השתתפות חובה
הגשת שאלות הבהרה עד :26.03.2019 שעה 12.00
הגשת המכרז עד : 14.04.2019