מכון התקנים הישראלי בחוד חנית הסייבר

תאריך: 19/12/2018

הסתיים בהצלחה קורס ההכשרה הראשון מסוגו לתפקיד "בודק תאימות סייבר לשרשרת אספקה ארגונית"
קורס ההכשרה נערך במסגרת הפיילוט שבוצע בחודשים האחרונים בין מערך הסייבר הלאומי למכון התקנים הישראלי.
במסגרת הקורס הוסמכו 25 חניכים, אשר עמדו בהצלחה בדרישות הקורס ובבחינת ההסמכה.

החל משנת 2019, צפויים מוסמכים אלו לערוך בדיקת תאימות סייבר לספקים במשק ולוודא עמידתם
במתודה של מערך הסייבר הלאומי לשרשרת אספקה ארגונית.
המתודה כוללת סט בקרות סדור כאמצעי לאומי לבחינת חוסן שרשרת האספקה בפני תקיפות סייבר
בנושאים שונים, כגון: דרישות פיתוח מאובטח, הגנה על שירותי ענן, טיפול נכון במידע ועוד.

לספקים שיעמדו בתהליך הבדיקה בהצלחה, תוענק תעודה מתאימה, אותה ניתן להציג בפני ארגונים במשק
כאות לעמידתם במתודה שקבע מערך הסייבר הלאומי לתחום שרשרת האספקה.
כמו כן, רשימת ספקים מוסמכים, תפורסם באתר מערך הסייבר הלאומי ובאתר מכון התקנים הישראלי.
הכרה זו, נועדה להביא לידיעת הציבור הרחב אילו ספקים עמדו בהצלחה במתודת שרשרת האספקה
ובכך לייצר שפה אחידה למשק ותהליכי בדיקה שיזכו להכרה רחבה, כפי שנהוג במדינות זרות.

הפרויקט כולו נוצר במטרה לחזק את חוסנו של המשק, להקל על תהליכי הבדיקה המרובים והמסועפים שהיו נהוגים עד כה
ובסופו של יום להביא לייעול משאבי הבדיקה בהובלה לתהליך מקצועי אחוד.

מערך הסייבר הלאומי נערך בימים אלו לצאת בקול קורא לגופי התעדה והדרכה נוספים
שיספקו מענה הולם לאסדרת ספקים בתהליך דומה לזה שבוצע מול מכון התקנים.

 

 

קרדיט לצלם : עינן ליכטרמן