מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור תקן חדש בסדרת התקנים לערים חכמות ובנות-קיימה

תאריך: 11/12/2018


מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור תקן ישראלי חדש, ת"י 37101:
"פיתוח בר-קיימה בקהילות – מערכת ניהול לפיתוח בר-קיימה – דרישות והדרכה לשימוש". תקן זה הוא חלק מקבוצה של תקנים בנושא ערים חכמות ובנות-קיימה והוא מאמץ תקן בין-לאומי.

מטרת התקן לסייע לערים להסדיר הליך מובנה ליישום ולהערכת התקדמות של החזון והמטרות שהציבו לעצמן כדי להיחשב ערים חכמות ובנות-קיימה.

התקן ישים בערים, במועצות אזוריות ובקהילות ללא קשר לגודלן או למיקומן. תקן חשוב זה הוא כלי לערים ולמועצות אזוריות להתחיל בתהליך הפיכתן לבנות-קיימה, חכמות ובעלות חוסן. התקן מתאים גם למי שכבר החל בתהליך ומעוניין להסדיר אותו על פי אמות מידה בין-לאומיות.

תקן זה מצטרף לתקן הישראלי ת"י 37120 :פיתוח בר-קיימה בקהילות - מדדים לשירותים עירוניים ולאיכות חיים שפורסם ביולי 2017 המשמש כאמצעי למדידה כמותית של הישגי העיר בהיבטים הקשורים לשיפור השירות ואיכות החיים של התושבים בעיר.

על אודות ערים חכמות ובנות קיימה:
ערים חכמות הן ערים המספקות במהירות מידע בנושאי קיימות, נושאים חברתיים ונושאים סביבתיים. ערים חכמות מאפשרות לקבל החלטות מהירות בנוגע לאתגרים כגון שינויי אקלים, גידול מהיר באוכלוסייה וחוסר יציבות כלכלית על ידי הנהגת מנהיגות משתפת. כמו כן הן מאפשרות שימוש במידע ובטכנולוגיות מודרניות כדי לספק שירותים טובים יותר ולשפר את איכות החיים של תושבי העיר, עסקים ומבקרים, עכשיו ובעתיד הנראה לעין, תוך התחשבות גם בדורות הבאים.

ניתן לעיין בתקן ולהגיב בנוגע אליו, בתקופת הביקורת הציבורית,  בקישור:
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/showpdffree/?dname=37101&ispubrevstandards=true


לשאלות ולהערות ניתן לפנות לרכזת הנושא: ענת רגב: anat_re@sii.org.il