מכרז ר/16/18 ליסינג תפעולי

מספר המכרז :  ר/16/18

תאריך פרסום :03/12/2018

תאריך אחרון להגשת שאלות :  17/12/2018
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה : 20.01.2019 שעה 12.00

תאריך אחרון להגשת המכרז : 23/06/2019 שעה 12.00