מכרז ר-22-18 מכבש לחיצה וכפיפה לבדיקת חוזק של צמנט

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר-22-18 מכבש לחיצה וכפיפה לבדיקת חוזק של צמנט


תאריך פרסום : 29.11.2018
שאלות הבהרה עד ל 16.12.2018 שעה 12.00
הגשת המכרז עד ל 27.12.2018 שעה 12.00