מכרז ר/12/18 למערכת מידע ERP מבוססת Priority

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז מערכת מידע ERP  מבוססת  Priority ר/12/18


תאריך פרסום :20.09.2018
כנס מציעים: 04.10.2018 בשעה 10:00

שאלות הבהרה: 11.10.2018 בשעה 12:00

הגשת הצעות עד: 25.10.2018 בשעה 12:00


 

ניתן לקבל את קבצי האקסל בפנייה ליצחק גוטמן, במייל: i.guttman@sii.org.il