סדנה בנושא אימוץ תקני התכן האירופיים בתחום הבניין (היורוקוד)

תאריך: 12/08/2018

תהליך אימוץ תקני התכן האירופיים נמצא בשלב הדיונים בוועדות התקינה, זאת לאחר שהסתיימה בדיקת היתכנות האימוץ, שהיוותה את שלב טרום התקינה.
בהמשך לתהליך זה נערכה בתאריכים 24-23 ביולי סדנה במימון הנציבות האירופית והוועדה הטכנית האירופית CEN/TC250, ובשיתוף מכון התקנים הישראלי ואיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות.
מטרת הסדנה הייתה להציג בפני ציבור המהנדסים, את התקנים הרלוונטיים לתכנון מבנים מבטון מזויין, לספק הבנה מעמיקה ולהרחיב את הידע הישראלי, וכן לקיים דיון ודו שיח הנדסי.

הסדנה הועברה על ידי מומחים בכירים מוועדת התקינה האירופית CEN/TC250 שעסקו ועוסקים בנושא:
Michael Fardis, Professor, Department of Civil Engineering, University of Patras, Greece;
Pietro Croce, Professor of Structural Engineering and Bridge Design, University of Pisa, Italy;
Jana Markova, Associate Professor, Czech Technical University in Prague, Klokner Institute, Czech Republic.

הסדנה נפתחה בדברי ברכה של פרופ' ארנון בנטור, מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, שמוביל את הצוות המקצועי הישראלי.
ד"ר אדי ליבוביץ', מהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון ואיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות, הנחה את שני ימי הסדנה.
יחד איתם ליוו את המומחים האירופיים פרופ"ח אבי דנציגר וד"ר איתי לויתן מאיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות.
התהליך כולו נעשה בליווי ובתמיכה של צוות אגף התקינה במכון התקנים הישראלי, תמר דומב ולימור ארגמן.
לתהליך נלווית העובדה כי מכון התקנים הישראלי חתם על הסכם עם ארגון התקינה האירופי CEN, שמאפשר שיתוף נציגים ישראליים כמשקיפים בוועדות התקינה האירופיות.

הסדנה שנערכה מהווה השלמה לתהליך האימוץ וכן השלב הראשון והחשוב להצלחת ההטמעה של התקנים האירופיים בישראל.
שלושת המומחים האירופיים סקרו את רכיבי התקנים הרלוונטיים לתכנון מבנים מבטון מזויין, אופן השימוש בהם וכן אופן הטמעתם במדינות שונות באירופה.
פרופ"ח מרקובה סקרה את EC 0 ו-EC 1, פרופ' קרוצ'ה את EC 2, ופרופ' פארדיס את EC 8.
הסדנה אפשרה יצירת קשר מקצועי עם חברי ועדות התקינה האירופיות.

ביסוס ההטמעה יתבצע על ידי שילוב התקנים הנ"ל בקורסים אקדמיים, השתלמויות והדרכות, וכן בכתיבת מדריכים לשימוש המהנדסים.
היתרון העיקרי באימוץ תקני היורוקוד הוא באפשרות להיעזר בכל המידע המקצועי/הנדסי/מחקרי המלווה את התקנים וכן קיומם של מדריכים וספרים העוסקים בתקנים, ומגוון גדול של תוכנות המותאמות לתקנים אלה ומשמשות כלי חשוב בעבודת המהנדסים בתחום.