מכרז ר/ 11/18 לקבלני שירותי גיאולוגים למכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/ 11/18 לקבלני שירותי גיאולוגים למכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום : 05/08/2018
תאריך אחרון להגשת שאלות : 14.08.2018 שעה 12.00
תאריך אחרון להגשת המכרז : 27.08.2018 שעה 12.00

 
תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה : 28.08.2018
תאריך אחרון להגשת המכרז : 16.09.2018 שעה 12.00