מכרז ר/09/18 מתקן לבדיקת נתיבות למכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/09/18 מתקן לבדיקת נתיבות למכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום : 26.07.2018
תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה : 09.08.2018
תאריך אחרון להגשת המכרז :26.08.2018 בשעה 12:00