עדכון בנושא הכרה בהסכמי הכרה בתחום נעלי בטיחות- תוקף בדיקת דגם המייצג משפחה עודכן לחמש שנים

תאריך: 23/10/2018