מכרז ר/ 13/18 אמבטיה לבדיקת מנפקי אירוסול למכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/ 13/18 אמבטיה לבדיקת מנפקי אירוסול  למכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום : 28/06/2018
הגשת שאלות הבהרה עד ל 12/07/2018
הגשת המכרז עד 02/08/2018