מכרז ר/ 10/18 מכשיר לבדיקת תכולת מוצקים ונוזלים במוצרים למכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/ 10/18 מכשיר לבדיקת תכולת מוצקים ונוזלים במוצריםלמכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום : 28/06/2018
הגשת שאלות הבהרה עד 12/07/2018
הגשת המכרז עד 02/08/2018