מכרז מס ר/04/18 עגורן עמוד זרוע מסתובב למכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז מס ר/04/18 עגורן עמוד זרוע מסתובב  למכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום : 28/06/2018
סיור קבלנים 11/07/2018
הגשת שאלות הבהרה עד 12/07/2018
הגשת המכרז עד 31/07/2018