משרד הכלכלה והתעשייה פתח את ההרשמה למרשם היבואנים

תאריך: 04/02/2018

לקוחות יקרים!

הרינו להביא לידיעתכם כי משרד הכלכלה והתעשייה פתח את ההרשמה למרשם היבואנים. על פי פקודת היבוא והיצוא, כל היבואנים המייבאים מוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים חייבים להירשם במרשם היבואנים עוד בטרם היבוא. החל מתאריך ה – 1 באפריל 2018 יבואן המעונין לייבא טובין החל עליהם תקן רשמי ולא יהיה רשום במרשם זה לא יוכל למלא טופס בקשה במערכת מסלול עד להסדרת הרישום.

מרשם היבואנים מנוהל ע"י הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה.

להלן הודעת משרד הכלכלה והתעשייה:

כידוע, עפ"י הוראות פקודת היבוא והיצוא, החל מיום 01.04.2018 תחול חובה להירשם במרשם יבואנים עבור יבואנים שמייבאים טובין שנדרש בגינם אישור הממונה על התקינה.
כדי להקל על ציבור היבואנים ולהפחית בעומס לקראת המועד, החל מיום 25.1.2018 המרשם יהיה פתוח לציבור היבואנים וניתן יהיה להזין נתונים ולצרף מסמכים ולמרשם בטופס הרישום אשר להלן קישורו:
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=STDImporterReg@moital.gov.il
כמוכן, ראו הנחיות למילוי ועדכון מרשם היבואנים לפי הוראות פקודת היבוא והיצוא בקישור: http://economy.gov.il/Services/ServiceForms/guidelinestonewimporter.pdf

המידע שיוזן ישמר במערכת. יודגש כי אין בהזנת הנתונים להוות רישום למערכת וכי עדכון סטטוס הרישום יבוצע ביום 01.04.2018. יבואן שהזין נתונים כנדרש בהתאם להנחיות הרישום, לא יידרש לבצע פעולה נוספת.

עדכון פרטים במרשם :
החל מיום 25.01.2018 עד ליום 30.09.2018, במידה ויבואן יבקש עדכון פרטים לאחר ההרשמה, העדכון יתבצע באמצעות שליחת דוא"ל עם בקשה מפורטת לכתובת: importerRegistration@economy.gov.il, תוך צירוף כלל המסמכים הנדרשים לעדכון.
החל מיום 01.10.2018 השלמת /עדכון פרטי היבואן (לרבות פרטי יצירת ויפויי הכח) יתבצעו באמצעות ממשק אינטרנטי ייעודי שיפותח.

מוקדי תמיכה:
(1) במנהל תקינהשבמשרד הכלכלה יפעל רשם יבואנים אשר ייתן מענה בסיוע ברישום למרשם ובהשלמת\עדכון פרטים, ואשר פרטי ההתקשרות עמו הם כלהלן:
כתובת דואר אלקטרוני:
importerRegistration@economy.gov.il
טלפון:
02-6662797
(2) לצורך פתרון בעיות טכניות, כגון קושי בטעינת הטופס, תקלה בשליחה וכיו"ב, יש לפנות למוקד תמיכה בממשל זמין:
ימים א-ה בין השעות 08:00-19:00
טל: 8440* | 02-6664646