עדכונים - מערכת "שער עולמי"

תאריך: 09/01/2018

מערכת "שער עולמי" - הפלטפורמה המחשובית החדשה לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל של המכס!

ללקוחותינו היבואנים ועמילי המכס:

מערכת "שער עולמי " - הפלטפורמה המחשובית החדשה לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל של המכס מתוכננת לעלות לאויר ב- .14/1/2018
מערכת זו משנה את תהליכי השחרור מהמכס ובכך משנה גם את הדרישות מכם - היבואנים ועמילי המכס
עפ"י ההנחיות שניתנו ע"י המכס , שידור "בקשות" חדשות ואו סיום טיפול בבקשות שנשלחו במערכת "הישנה" יתאפשר עד לתאריך 10/1/2018 !

בין התאריכים 10/1/2018 ועד ל-14/01/2018 כל המערכות תושבתנה (כולל המערכת הממוחשבת של המכון) ולא תתאפשר הגשת בקשות ו/או טיפול בבקשות קיימות!
אי לכך, נבקשכם להיערך בעוד מועד ולהקדים את הטיפול ב"בקשות" מוקדם ככל האפשר.

מצורפת בזאת מצגת שהכנו עבורכם.

לשירותכם תמיד, מכון התקנים הישראלי

להלן קישור לטלפונים של מרכזי השירות , לכל שאלה / פניה: http://www.sii.org.il/1101-4175-he/SII.aspx