מערכת "שער עולמי" - הפלטפורמה המחשובית החדשה לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל של המכס


ללקוחותינו היבואנים ועמילי המכס:


מערכת "שער עולמי " - הפלטפורמה המחשובית החדשה לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל של המכס עלתה לאויר ב- .14/1/2018
מערכת זו משנה את תהליכי השחרור מהמכס ובכך משנה גם את הדרישות מכם - היבואנים ועמילי המכס


מצורפת בזאת מצגת שהכנו עבורכם.

לשירותכם תמיד, מכון התקנים הישראלי

להלן קישור לטלפונים של מרכזי השירות , לכל שאלה / פניה: http://www.sii.org.il/1101-4175-he/SII.aspx