הודעה חשובה מערכת "שער עולמי" !

תאריך: 13/12/2017

כידוע לכם מערכת "שער עולמי " מתוכננת לעלות ב- .14/1/2018
עפ"י ההנחיות שניתנו ע"י המכס , שידור "בקשות" חדשות ואו סיום טיפול בבקשות שנשלחו במערכת "הישנה" יתאפשר עד לתאריך 10/1/2018 !
אי לכך, נבקשכם להיערך בעוד מועד ולהקדים את הטיפול ב"בקשות" מוקדם ככל האפשר.

לשירותכם תמיד, מכון התקנים הישראלי .