מכרז מס' ר/ 28 בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור ביצוע סקר רפואי לעובדים

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז מס' ר/ 28 בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור ביצוע סקר רפואי לעובדים


תאריך פרסום : 30.11.2017
הגשת שאלות עד : 14.12.2017
הגשת מענה עד : 27.12.2017 שעה 12.00