קול קורא: מהנדסים / אדריכלים / אקדמאים במקצועות הטכנולוגיים הצטרפו לוועדות התקינה הטכניות

תאריך: 12/11/2017

קול קורא:

מהנדסים / אדריכלים / אקדמאים במקצועות הטכנולוגיים הצטרפו לוועדות התקינה הטכניות (שעדיין לא מונו להן נציגים) במכון התקנים הישראלי, והשפיעו על עתיד התקינה בישראל!

 

במכון התקנים הישראלי פועלות ועדות תקינה בתחומים טכנולוגיים שונים, כגון: בניין, חשמל, אלקטרוניקה, טכנולוגיית המידע, ניהול ואיכות ומזון.

 

במסגרת חוק התקנים החדש, הוטל על מכון התקנים הישראלי להקים ועדות תקינה טכניות חדשות.
בסעיף 3טז (א) (2) לחוק התקנים החדש נקבע, כי יוקצו שני מקומות עבור:

"שני בעלי השכלה בתחומי ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה שהם בעלי מומחיות רלוונטית לתחום מתחומי העיסוק של הוועדה, שתמנה הוועדה הממנה כמשמעותה בסעיף קטן (ה);"
עוד קובע החוק כי הוועד הפועל (דירקטוריון) של המכון יקים "ועדה ממנה" שתפקידה לבחור את חברי ועדות התקינה כאמור לעיל.

לחלק מוועדות התקינה עדיין לא מונו נציגים.

בהתאם לכך, מכון התקנים הישראלי פונה אל ציבור המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, להציע את מועמדותם לכהן כחברים בוועדות התקינה הטכניות של מכון התקנים הישראלי (שעדיין לא מונו להן נציגים), כמפורט ברשימת ועדות התקינה המצורפת כאן.

 

על הפנייה לכלול:

  • קורות חיים רלוונטיים, לרבות פירוט הניסיון המקצועי של המועמד ומקומות עבודתו בהווה ובעבר
  • פרטי המועמד, ציון שם הוועדה ומספרה . נתונים אלה יש למלא בטופס המצורף.

 

הקריטריונים לבחירת החברים בוועדות התקינה ייקבעו על ידי "הוועדה הממנה", ואין הוועדה מחויבת לקבל פונה זה או אחר שהגיש את מועמדותו.

את הפניות יש לשלוח לדוא"ל management@sii.org.il עד 30 בנובמבר 2017

בברכה,
אילן כרמית,
מ"מ מנכ"ל מכון התקנים הישראלי