פטור ממכרז לרכישת ציוד עבור בדיקת החלקה ברמפה של אריחי קרמיקה

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק "connstultants k.r" לרכישת ציוד נלווה עבור בדיקת החלקה ברמפה של אריחי קרמיקה

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה.

 

 


לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.