פטור ממכרז לביצוע מבדק מסילות בקו האדום בירושלים

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק "TUV Rheinland" לביצוע מבדק מסילות בקו האדום בירושלים

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה.

 

 


לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.