מ"מ מנכ"ל מכון התקנים מר כרמית, העניק את תו האיכות הגבוה ביותר, תו היהלום לחברת הגיחון.

תאריך: 31/08/2017

מ"מ מנכ"ל מכון התקנים מר אילן כרמית, העניק ביום רביעי, 30 באוגוסט 2017,  את תו האיכות הגבוה ביותר, תו היהלום לחברת הגיחון.
תו היהלום מחייב עמידה של החברה בלפחות 7 תקני ISO הכוללים סקרים ומבדקים ע"י סוקרי המכון. עד היום רק כ-10 חברות בכל המשק הישראלי הצליחו לעמוד במערכת מבדקים נרחבת זו. עוד ציין מר כרמית, כי חברת הגיחון הינה אמת המידה לתאגידי המים בישראל והביע תקווה כי חברות נוספות בסקטור הממשלתי-ציבורי ילכו בדרכה של חברת הגיחון.
מנכ"ל הגיחון מר זהר ינון, הודה למכון התקנים, ליועץ האיכות מר רומי דר, המלווה את החברה בתחום האיכות ולעמיתיו להנהלה, אשר כל אחד מהם אחראי על יישום תקןISO וזאת נוסף על תפקידם. יו"ר החברה מר אבי בלשניקוב, ביקש לברך את הנהלת החברה ועובדיה וציין כי הוא גאה להיות היו"ר של "היהלום של משק המים בישראל".

מ"מ מנכ"ל מכון התקנים הישראלי, אילן כרמית: "אנו מברכים את הגיחון על כך שקיבלו את התו היוקרתי ביותר, של מכון התקנים הישראלי, "תו יהלום".
החברה הוכיחה היום כי האיכות והמצויינות היא עבורה דרך חיים, דרך בה נאספו בעמל רב 7 תווי איכות".