מכרז ר/ 11/17 לתא איקלום לצעצועים ומוצרי תינוקות

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי ר/ 11/17 לתא איקלום לצעצועים ומוצרי תינוקות


תאריך פרסום המכרז 17/08/2017


הגשת שאלות הבהרה עד 28/08/2017  בשעה 12:00


הגשת הצעות למכרז עד 11/09/2017  בשעה 12:00