פטור ממכרז לרכישת ציוד עבור בדיקת קונסולידציה באמצעות מערכת CONTROLS

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק "CONTROLS" לרכישת ציוד נלווה עבור בדיקת קונסולידציה באמצעות מערכת CONTROLS

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה.

 

 


לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.