פטור ממכרז לרכישת ציוד עבור בדיקת גזירה מרחבית במערכת CONTROLS

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק "CONTROLS" לרכישת ציוד נלווה עבור בדיקת גזירה מרחבית במערכת CONTROLS

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה.

 

 


לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.