פטור ממכרז לרכישת ערכות לבדיקת סוניות ואולטרה סוניות

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק "פיילטסט קום בע"מ" לרכישת ערכות לבדיקת סוניות ואולטרה סוניות

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה.

 

 


לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.