פטור ממכרז לשימוש בתקני "ISO"

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק  "מחקר אלגוריתמים בע"מ" למתן שירותי תחזוקה למערכת חתימות אלקטרוניות אוטומטית

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה.

 

 


לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.