פטור ממכרז לשימוש בתקני "CENELEC"

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם ארגון התקינה "CENELEC" לשימוש בתקני "CENELEC" במסגרת התקינה הישראלית

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה.

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.