פטור ממכרז למתן שירותי יועץ בטיחות/ממונה בטיחות

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם  הספק "טכנו-סייפטי"  למתן שירותי יועץ בטיחות/ממונה בטיחות

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.