דירקטוריון (ועד הפועל) חדש למכון התקנים הישראלי!

תאריך: 26/02/2017


ב 23 בפברואר 2017 התכנס הוועד הפועל החדש של מכון התקנים לישיבתו הראשונה.
בעקבות התיקון לחוק התקנים שאושר לאחרונה בכנסת מונה דירקטוריון (ועד הפועל). חדש למכון התקנים הישראלי.

אנו מברכים את הדירקטוריון ומאחלים הצלחה רבה!

לינק לרשימת חברי הוועד הפועל-
http://www.sii.org.il/826-he/SII.aspx