פטור ממכרז למתן שירותי יעוץ בבניית תמחור לבדיקות בתחום היבוא

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם  הספק "תבור כלכלה ופיננסים בע"מ"  למתן שירותי יעוץ בבניית תמחור לבדיקות בתחום היבוא

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.