פטור ממכרז למתן שירותי סיוע במערך המכירות של המוצר "בקרה בתהליך"

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם  הספק "רונן סלטון"  למתן שירותי סיוע במערך המכירות של המוצר "בקרה בתהליך"

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.