פטור ממכרז להענקת חסות לכנס בתחום הקלינטק

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם  הספק "קבוצת משוב"  להענקת חסות לכנס בתחום הקלינטק.

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.