קורס ניהול ידע

 

 

תאריך: 23/01/2017

 https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=574a13b1-8711-4f54-ba21-dd9877b89ca1