קורס מלווה בנייה ירוקה

 

 

תאריך: 23/01/2017

 https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=d834d5f0-02a6-49b9-ad99-30447b0027bb