קורס ניהול מערכת איכות

 

תאריך: 23/01/2017

 https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=0661bdb8-2318-41fb-9935-0b2d4f2e5a55