פטור ממכרז למתן שירותי איתור מידע תקשורתי ואספקת מידע באופן שוטף מאמצעי התקשורת השונים

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם  הספק "יפעת המרכז למידע תקשורתי"  למתן שירותי איתור מידע תקשורתי ואספקת מידע באופן שוטף מאמצעי התקשורת השונים

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.